Alt henger sammen med alt, sa ho Gro. Det gjør i hvert fall disse to frelseshistoriske hendelsene. 

Kan hende det i troens navn hadde vært mer presist å kalle Kristi himmelfartsdag for Kristi tronstigningsdag. Jesus, Guds Sønn, vender tilbake til himmelen og setter seg som seierherre ved Guds høyre hånd. Nå bærer han et frelsernavn som er over alle andre navn.  Han er i posisjon til å frelse alle som påkaller hans navn, Fil.2,6-11. Han er verdig til å samle alle folkeslag tilbake til Gud. Åp.5,8-10

Jesus dro ikke tilbake til sin himmelske herlighet for å være borte fra oss, han satte seg på tronen for å være over alt og overalt.

 

Det første Jesus gjør fra sin trone er å utøse sin Ånd over alle mennesker, Ap.gj 2. Pinsen bringer himmelen nær. Jesus øser ut sin Ånd over alle mennesker.  Mange politkere har erfart at det er lettere å gi løfter i opposisjon enn å holde dem i posisjon. Jesus holdt sitt løfte om å bringe himmelriket nær når han kom i posisjon. Derfra er han mellommann mellom oss og Gud, nå taler han vår sak innfor Gud, og han gir oss himmelsk kraft ved sin Ånd til å være hans kirke på jord. 

Velsignet høytid.  

Powered by Cornerstone