Diakoni

Diakoni er menighetens tale om Guds kjærlighet i praksis - menighetens kroppsspråk.
Diakoni-tjenesten i Filadelfiakirken handler om å ha omsorg for hele mennesket, i alle livsfaser, fra vugge til grav.
Sjelesorgs-arbeider har spesielt fokus på å lytte og møte mennesker der de er. 

Diakonitjenesten i Filadelfiakirken har disse hovedtjenestene:

  • Samtale og sjelesorg for medlemmer. Solfrid Kobbevik samarbeider med pastorteamet om denne tjenesten. 
  • Besøkstjeneste for eldre og syke medlemmer som ikke har mulighet for å delta i kirkefellesskapet. 
  • Varmestua. Et tilbud for byens rusmisbrukere og/eller andre som har behov for 


Ta kontakt med kontoret på e-post for henvendelser:

kontor@filadelfiakirken.org

 

Powered by Cornerstone