Diakoni

Diakoni er menighetens tale om Guds kjærlighet i praksis - menighetens kroppsspråk.  Diakoni-tjenesten i Filadelfiakirken handler om å ha omsorg for hele mennesket, i alle livsfaser, fra vugge til grav. Sjelesorgs-arbeider har spesielt fokus på å lytte og møte mennesker der de er.

Diakonitjenesten i Filadelfiakirken har disse hovedtjenestene:

  • Samtale og sjelesorg. Solfrid Kobbevik samarbeider med pastorteamet om denne tjenesten. 
  • Besøkstjeneste for eldre og syke som ikke har mulighet for å delta i kirkefellesskapet. 
  • Varmestua. Et tilbud for byens rusmisbrukere og/eller andre som har behov for 

 

Powered by Cornerstone