Innmelding Filadelfiakirken

Filadelfiakirken ønsker å være et godt åndelig hjem for alle som ønsker å tro på Jesus og ha han som forbilde i livet.  Uansett hvilken livsfase vi er i, så er vårt ønske at menighetsfellesskapet legger til rette for å møte Gud og få del i Hans ressurser. Sammen håper vi å vokse som kristne og kan være med å formidle Guds kjærlighet til verden. 

Vi ønsker å bli kjent med alle som vil være medlemmer av Filadelfiakirken.
Du kommer derfor til å bli invitert til en medlemssamtale med en av pastorene før du blir medlem.


PERSONOPPLYSNINGER   
TRO OG KIRKELIV Jeg bekrefter med dette troen på Jesus Kristus, og at jeg bekjenner meg til den felles kristne tro slik den uttrykkes i den apostoliske trosbekjennelsen

BARN UNDER 15 ÅR SOM OGSÅ SKAL FØRES INN SOM MEDLEMMER I FILADELFIAKIRKEN 

BEKREFTELSE
Ja, jeg ønsker å motta informasjon om givertjenesten i Filadelfiakirken

Jeg bekrefter med dette at opplysningene i dette skjema er korrekt

Powered by Cornerstone