Hva sier bibelen om å gi

Da israelittene samlet inn penger til byggingen av tempelet, sa David: ”Herre, vår Gud! All denne rikdommen vi har samlet for å bygge et hus for ditt hellige navn, den kommer fra deg, og alt er ditt” og ”vi gir det vi har fått av deg.” 1. Krøn 29

Alt er en gave fra Gud, og vi er kalt til å være gode forvaltere. Bibelen kaller det å gi for en gudstjeneste, og beskriver det som en naturlig del av en kristens liv, og det skal skje uten ulyst eller tvang. For Gud elsker en glad giver. 2. Kor 9

Bibelen veileder oss til å ha ORDEN i vår givertjeneste, slik at det ikke overlates til tilfeldigheter. Det anbefales at vi gir:

Et fast STED 
Gi til det fellesskapet du regner som ditt åndelig hjem. Herrens hus, forråd og tempel er bilder på menighet. Mal 3,10

Et fast BELØP 
Gjennom hele Bibelen er tienden ( 10 % av dine inntekter ) et prinsipp. Både Abraham og Moses praktiserer å bære tiende til Herren. Jesus bekrefter det som en god ordning. Vi anbefaler at du bestemmer deg for et fast beløp. En sum du sier tilhører Herren og Hans hus. Det gir forutsigbarhet både for deg og menigheten. 2. Kor 9,5

Et fast TIDSPUNKT 
I den bibelske verden var det en vane å gi til Herren FØRST. Dette var et fast prinsipp uavhengig av hva slags økonomisk system man befant seg i. Man skulle ikke ende opp å gi restene til Herren og Hans hus. Dette ser ut til å være et mønster også i den nytestamentlige menighet. 1 Kor 16,2

Powered by Cornerstone