Av David Hetlelid

Hvor hen du går i li og fjell. Hvor hen i livet du er. I barndom, ungdom eller alderdommen. På fjellet, hjemme, i Syden, på jobb. Frisk og rask eller sår og slapp. Med barnetro eller voksen tvil.

Nå skal jeg fortelle deg hvor du finner Gud. Adressen der han har sitt hjem.

Han

bor

i

deg.

En gang til: Gud har tatt bolig i deg.  Livet ditt er Guds hjem.

Om du tror som Paulus, så slipper du å tenke at Gud er et annet sted. Våre liv er ikke adskilt fra Gud. «Merker dere ikke at Jesus Kristus er i dere (2 Kor 13,6). «Vet dere ikke at dere ikke kroppen deres er et tempel for Den hellige ånd som bor i dere, og som er fra Gud» ( 1 Kor 6,9). Og hvis du velger å tro ordene Johannes skrev om Guds hjem, så er Gud hos deg akkurat nå: At vi blir i ham og han i oss, det vet vi fordi han har gitt oss av sin Ånd. (1 Joh 4,6)

God høstferie!

 

 

 

Powered by Cornerstone